АЛЕКС ЕООД работи в следните направления

От 2012 година Министерството на икономиката, енергетиката и туризма предостави на „Алекс” ЕООД лиценз за извършване на туроператорска и турагентска туристическа дейност № РК-01-6973 / 08.08.2012 г. Агенцията е базирана в гр. Трявна, който е сериозна туристическа дестинация и е целогодишно интересен обект за посещение.

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор с лицензия № 603/25.09.2009 година дава разрешение на „Алекс” ЕООД да осъществява технически надзор на съоръжения с повишена опасност, като определя на дружеството регистрационен № 800. От тогава до момента дружеството е завело на отчет над 1000 съоръжения с повишена опасност. Наши клиенти са десетки държавни и общински дружества и заведения и над 300 частни фирми. Развили сме дейност на територията на градовете Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново, В.Търново и Казанлък.

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията чрез Разрешение № 953/25.02.2008 г. упълномощава дружеството за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства / годишни технически прегледи на МПС/. „Алекс” ЕООД разполага с пункт за технически прегледи в град Трявна, ул. „Украйна“ № 158. В него от 2008 година се обслужват леки, товарни автомобили и автобуси. Той е единствения в града за извършване на годишни технически прегледи освен на леки и на товарни автомобили и автобуси. Пункта е сертифициран по ISO 9001. Разполагаме с необходимото съвременно оборудване и съответния обучен персонал.

Алекс ЕООД извършва ремонтни дейности по ходова част и двигател на всички видове леки, товарни автомобили и автобуси в сервизите си в гр. Трявна, ул. „Украйна“ № 158.

От 2005 година дружеството е основен превозвач на Община Трявна при изпълнение на обществен превоз на пътници. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията чрез Лиценз № 1093 упълномощава дружеството за извършване на международни автобусни превози. Дружеството разполага с климатизирани и оборудвани със самостоятелни отоплители, автобуси от 13 до 57 местни.

Дружеството

Дружеството „Алекс” ЕООД – гр. Габрово е създадено на 31.01.2005 година с Решение № 171 на Габровския окръжен съд, по фирмено дело № 78/2005 година. Едноличен собственик и представляващ дружеството е Веселин Михов Иванов.

  © 2017 Алекс ЕООД | дизайн Инфоцентър Трявна